• Registration
ก่อสร้างอพาร์ตเมนต์ยังขาดงบประมาณอยู่อีกสามล้าน PDF พิมพ์ อีเมล
วันจันทร์ที่ 06 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 00:00 น.

ความคืบหน้าด้านการก่อสร้างของอาคารอพาทเม้นต์ ศรัทธาการ์เด้นเพลส คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม 2555 และเปิดให้จองห้องพักได้ในวัน 10 เมษายน 2555 รวมงบประมาณการก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 20 ล้านบาท ณ ปัจจุบันยังขาดงบประมาณอยู่อีกประมาณ 3 ล้านบาท ท่านใดสนใจมีส่วนร่วมในการบริจาคเข้าโครงการก่อสร้างเพื่อเป็นกองทุนเลี้ยงดูเด็กกำพร้า สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานมูลนิธิฯ 

 

 

มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า
48/48 ซ.ลาดพร้าว 114 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
T.0-2934-3495 F.T.0-2934-3496 | satthachon@hotmail.com l Facebook.com/Satthachon

Copyright © 2020. มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า.

S5 Box

Login Form

Satthachon Register

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.