• Registration

 

 

วิทยุศรัทธาชน

                รายการวิทยุนั้นเป็นสื่อสำคัญที่เติบโตเคียงคู่มากับมูลนิธิศรัทธาชน ผู้ทำหน้าที่โฆษกวิทยุคนแรกคือ อาจารย์อัชอะรีย์  เรืองปราชญ์  เป็นนักจัดรายการตั้งแต่ปี 2540 จนเป็นวิทยุเพื่อเด็กกำพร้า เมื่อ 2541 ได้ใช้สโลแกน เสริมศรัทธา สร้างกำลังใจ  ต่อมาได้ส่งผลัดให้กับคุณคอลิด  ปู่ทอง ดำเนินการจนแตกแขนงสร้างวิทยากรมืออาชีพ ได้แก่ ปัญญา  สุวรรณดี , อาลี  สมบูรณ์ , อิบรอฮีม  มะสังหลง  ปี 2551 ก็เปลี่ยนสโลแกนเสียใหม่ที่เก๋ไก๋  ในชื่อ  ศรัทธา  ปัญญา  สังคม  มีอาจารย์อัชอะรีย์  เรืองปราชญ์  และคุณคอลิด  ปู่ทอง  เป็นผู้อำนวยการผลิตเหมือนเดิม

 

                ปัจจุบันวิทยุศรัทธาชน ออกอากาศทาง 1 ปณ. 1035 ออกอากาศตั้งแต่เวลา 05.00-06.30 น. ทุกวัน มีวิทยากรร่วมรายการถึง 17  คนดังนี้

                1. อาจารย์อัชอะรีย์              เรืองปราชญ์                           2. อาจารย์ซิดดิ๊ก                  มูฮัมหมัดสอิ๊ด

                3. อาจารย์อามีน                  เหมเสริม                               4. อาจารย์รอมฎอน            คล้ายเจริญ

                5. อาจารย์ฮาบีบุ้ลลอฮฺ        ศรีอุทัย                                   6. อาจารย์อัฟฎอล               บินกอเซ็ม

                7. อาจารย์อับดุลวาเฮด       หวังประโยชน์                          8. อาจารย์ซอบรี                  นภากร

                9. อาจารย์อารีฟีน                เจ๊ะสมัน                                10.อาจารย์ยะฟัร                  รื่นพิทักษ์

                11.อาจารย์ยูซุฟ                    พงกาวี                                12.อาจารย์อาบีดีน               ฮัดซัน

                13.อาจารย์อาลี                     สมบูรณ์                              14.คุณคอลิด                         ปู่ทอง

                15.อาจารย์มาเรียม              อัศอารีย์                                16.คุณอับดุรรอชีด              สุวรรณดี

                17.ร.ต.อ.พรชัย                   ไวยศิลป์

 

วิทยุศรัทธาชน  ศรัทธา  ปัญญา  สังคม

                ติดต่อ  คุณอับดุรรอชีด  สุวรรณดี โทร. 081-930-8713  , คุณคอลิด  ปู่ทอง  โทร.081-218-7457 , อาจารย์อาลี  สมบูรณ์  โทร.081-452-0619 ,  ห้องส่ง โทร. 02-539-0306 , 02-539-0307

 

 

 

 

มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า
48/48 ซ.ลาดพร้าว 114 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
T.0-2934-3495 F.T.0-2934-3496 | satthachon@hotmail.com l Facebook.com/Satthachon

Copyright © 2020. มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า.

S5 Box

Login Form

Satthachon Register

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.